”Somewhere over the Ringbo”
Det vinnande bidraget till arkitekttävlingen Europan för centrala Rimbo handlar om en ringled runt centrum.
– Den kommer att ha förtjänster för hela Rimbo och bidra till ett bättre flöde till och genom centrum, säger kommunens planchef Annika Andersson.

Läs mer : Vinnande Arkitektbyrån COFO Architects
Läs mer : arkitekten
Läs mer: Norrtelje Tidning