Skedviken

Skedviken är känd för sina stora flockar av storskrak. Varje höst samlas tusentals skrakar i stora band. Under ljudligt plaskande driver de in småfisk i en grund vik där de sedan gemensamt kalasar på det sjudande stimmet.
Förr kallades skraken för körfågel just för att den “körde” fisken. Man byggde till och med fiskfällor i lämpliga vikar för att utnyttja skrakarnas skallgångskedjor. Storskrakarna brukar få sällskap av flockar av salskrakar som rastar i sjön från oktober fram till isläggningen.

Ett bra ställe att utgå från för att titta på skrakarna är Fasterna kyrka. Vandra stigen förbi strandängarna ner till Mörby borgruin. Den var en gång Upplands ståtligaste borg och tillhörde ätten Oxenstierna, men den förföll redan på 1700-talet. Från ruinen har du en strålande utsikt över Skedviken och det vackra kulturlandskapet. Kommer du hit under sommar-halvåret kan du se brun kärrhök som jagar över vass-arna. Trastsångare och andra vassfåglar håller också till här.
Här hittar Du mera bilder!