Skederids kyrka

Skederids kyrka är förmodligen vår mest internationellt kända kyrka i pastoratet. Den Heliga Birgitta föddes inte långt härifrån, och hade här sina tidiga uppenbarelser. Sedan 1300 – talet har man vallfärdat till Finsta och Skederid. Det kanske förklarar den ovanliga placeringen av vapenhuset – vid gamla kyrkans sydportal. Det kan ha funnits reliker efter Birgitta och att arrangemanget därför underlättat genomströmningen av pilgrimer.
Här hittar Du mera bilder!