Rånäs slott

Rånäs Slott ligger mitt i det historiska Sverige vid Skedvikens norra strand. Rånäs Bruk hade privilegiebrev från 1774 för att årligen producera 1500 skeppund stångjärn. Under de hundraåriga lindarna i slottets alléer ljöd hammarsmedjans mäktiga slag.
Rånäs bruk är Upplands sydligaste vallonbruk. På Rånäs har grevar, baroner och friherrar huserat. Här har släkterna Oxenstierna, Stenbock, Reuterskiöld och andra styrt sedan 1300-talet.
På åkrarna runt bruket odlades spannmål, i brukets vidsträckta skogar kolades det och i brukslängorna bodde de arbetarfamiljer som fick anställning vid bruket – en anställning som ansågs som en försörjning för all framtid.
Axel Didrik Reuterskiöld byggde det nuvarande Rånäs Slott år 1833-1844. Stilen är senempirisk med starka impulser från italiensk arkitektur.
Slottet ritades av dåtidens tongivande arkitekt, professor Per Axel Nyström. Rånäs Slott, parken och trädgårdarna var den tidens mest påkostade i hela Roslagen.
När slottsherren själv anlände i sin förgyllda kupé, dragen av ett fyrspann vars hästar hade silverbeklädda seldon och med två livré klädda män på kuskbocken stod det inte kungen långt efter.
Här hittar Du mera bilder!