Rånäs kapell

Rånäs kapell, även kallat Fasterna lillkyrka, är en kyrkobyggnad som tillhör Fasterna församling i Uppsala stift. Kapellet ligger omedelbart norr om Fasta gamla kyrkogård i Rånäs i det inre av Roslagen. På kyrkogården står en klockstapel som sannolikt är uppförd 1854. På kyrkogården bredvid nuvarande kapell låg tidigare Fasta kyrka som var en gråstenskyrka uppförd på medeltiden. Väster om kapellet ligger prästgården som 1641 uppges ha hetat Säby. (Wikipedia)
Här hittar Du mera bilder!