Ekebyholms slott

Historiska dokument visar att människor ägt och brukat jorden på Ekebyholm åtminstone sedan 1328.
Ekebyholm ligger vid sjön Syningen. Vägen till slottet kantas av en praktfull dubbel ekallé. Slottet byggdes av Bengt Bengtsson Oxenstierna på 1600-talet. Det fick sitt nuvarande utseende av riksrådet Arvid Horn under 1700-talet.
Godset tillhörde medlemmar av släkten Oxenstierna 1523–1643 och av ätten Horn 1643–1716. Det köptes 1724 av Arvid Horn och tillhörde hans ätt till 1828, då det såldes till friherre K. G. Oxenstierna. År 1932 köptes godset av Adventistsamfundet och blev friskolan Ekebyholmsskolan, där slottet fungerar som internat och matsal. (Wikipedia)
Här hittar Du mera bilder!