Edsbro Masugn

Vid bruket tillverkades tackjärn från 1680-talet till början av 1900-talet. Brukets naturliga kraftkälla var ursprungligen vattenkraften som drev vattenhjul och blåsmaskiner m.m. Malmen rostades med gas från masugnen för att bli fri från svavel och andra oönskade ämnen. Den blev så skör och lätt att den för hand kunde krossas till små stycken. Rostad malm och träkol fördes i olika transportbanor upp till masugnskransen överst på ugnen och fylldes på, ibland med tillsats av kalksten om kiselhalten i malmen var för hög.
Här hittar Du mera bilder!