Edsbro kyrka

Edsbro kyrka är en kyrkobyggnad i Edsbro i Uppsala stift. Edsbro ligger i Roslagen, 15 kilometer norr om Rimbo. Kyrkan står högt upp på ett krön. På kyrkogården står en ovanlig stiglucka från 1400-talet med en så kallad predikoglugg där kringvandrande predikarebröder kunde tala till folket. Nordväst om kyrkan står klockstapeln som uppfördes vid mitten av 1600-talet och byggdes in till nuvarande skick 1747. Storklockan från 1300-talet är en av de äldsta i Uppland.
Innanför bogårdsmuren låg en tingshög som var i bruk under medeltiden, men numera är försvunnen. Vid kyrkans sydvästra hörn finns en gravsten från 1200-talet. Tidigare låg gravstenen framför kyrkans ingång. (Källa Wikipedia)
Här hittar Du mera bilder!